AFCEA INTERNATIONAL - Türkiye Chapter

Hakkında

AFCEA INTERNATIONAL
AFCEA International, hedefi; insanları, fikirleri ve çözümleri küresel olarak birleştirmek olan uluslararası bir dernek olup, üyeleri arasında bilgi alışverişi için etik forumlar sağlamaya çalışmaktadır. AFCEA International, savunma, anayurt güvenliği ve bilgi toplumları için, bilişim, iletişim ve elektronik teknolojileri alanlarında üyeleri ile ilgili konuların araştırılarak bilgi birikiminin artırılması üzerine yoğunlaşmıştır. 1946 yılında kurulmuş olan AFCEA International’ın merkezi Amerika Birleşik Devletleri, Washington DC eyaletindedir.
AFCEA TÜRKİYE
AFCEA Türkiye, AFCEA International derneğinin bir şubesi olup, 3335 sayılı Kanun kapsamında Bakanlar Kurulunun 29 Kasım 1989 tarihli kararı ile kurulmuştur. AFCEA Türkiye kar amacı gütmeyen, hiçbir politik çıkarı ve ilişkisi olmayan bilimsel nitelikte bir birliktir. Merkezi Ankara’dadır.

DERNEK TÜZÜĞÜ

AFCEA Türkiye’nin Amacı
Bilişim teknolojileri, iletişim ve elektronik sistemler ve ilgili diğer alanlarda, milli ve uluslararası kamu, akademik ve sanayi kuruluşları arasında, bilgi alışverişini destekleyen müşterek forumlar sağlamaktır.
AFCEA Türkiye’nin Ülküsü:
Bilişim teknolojileri, iletişim ve elektronik sistemler alanında, milli ve uluslar arası kamu kurum ve kuruluşları ile endüstriyel ve akademik çevreler için önde gelen bir birlik olmaktır.
AFCEA Türkiye’nin Görevi:
Yukarıda bahsedilen AFCEA International’ın görevi ile aynıdır.
AFCEA Türkiye Temel Değerleri:
Etiklik:
İcra edilen bütün faaliyetlerde en üst seviyede etik olarak davranılır.
Ülküsel Liderlik: Hedef kitlede ülküsel liderlik uygulanması ve her düzeydeki üyelerin bu konuda teşvik edilmesi sağlanır.
Bağlılık: Birliğin sürekli iyileştirilmesi ve üyelerimize verilen hizmette iyileştirme sağlanması konusunda daimi gayret gösterilir.
Kalite: İcra edilen her şeyin en yüksek kalitede olması sağlanır.
Eğitim: Üyelere ve hizmet verilen topluluklarda eğitimi yükseltmek amacıyla mümkün olan her şeyin yapılması hedeflenir.
Çeşitlilik: Bütün üyelerimizin ve topluluğumuzun her kesimi, cesaretlendirip, kucaklanarak sürekli olarak yeni üye kazanımı desteklenir.
AFCEA Türkiye, yukarıda belirtilen amacı, ülküsü, görevi ve etik değerleri doğrultusunda aşağıdaki konularda çalışmaktadır:
* Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak.
Milli ve uluslar arası seminerler, konferanslar, paneller ve eğitim amaçlı kurslar düzenlemek.
* Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak.
* Üyeleri arasında ilişkilerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için sosyal etkinlikler ve toplantılar düzenlemek.
* Uluslararası faaliyetlere katılmak, bu amaçla diğer AFCEA şube ve kuruluşlar ile birlikte bir etkinlik veya proje üzerinde ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak.
* AFCEA International ve şubelerinin, ilgili konulardaki etkinlik ve faaliyetlerini desteklemek ve yardımcı olmak.
* Etkinlik ve faaliyetlerini desteklemek için, yasal mevzuat çerçevesinde gerekli izinleri alarak yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek.
* Yapılan bağışlar ile öğrencilere eğitim burs yardımı ve olanakları sağlamak.
AFCEA Türkiye, kendi ve AFCEA International tüzüğünde yer alan esaslara bağlı olarak, faaliyetlerini etkili bir şekilde yerine getirmeye devam etmektedir.