AFCEA INTERNATIONAL - Türkiye Chapter

Üyelik

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve Birliğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan her gerçek ve tüzel kişi AFCEA Türkiye Birliği’ne üye olma hakkına sahiptir.
ÜYELİK SINIFLARI
Üyelik sınıfları ve nitelikleri AFCEA Türkiye Tüzüğü’nün 7nci maddesinde açıklandığı şekliyle; Bireysel, Öğrenci, Onursal ve Kurumsal (Şirket) üyelikleridir.
BİREYSEL ÜYELİK
Üye olma koşullarını sağlayan tüm gerçek kişiler Bireysel Üye olarak tanımlanır.

Bireysel Üyeler, Birlik Genel Kurulu toplantılarına katılma ve oy kullanma hakkına sahiptirler.
Bireysel Üyeler, Birlik Yönetim/Denetleme Kurullarına seçilme ve AFCEA International’ın Genel Kurul toplantılarında Birliği temsil etmek üzere delege seçilme hakkına da sahiptirler.
Bireysel Üyelik, üyelik aidatı ödemelerine bağlı olarak da sınıflandırılır.
Normal Üyelik:
Aidat miktarı ve süresi Genel Kurul tarafından belirlenen üye olma koşullarını sağlayan üyelerdir.

Ömür Boyu Üyelik:
Ömür boyu aidat miktarı tek bir seferde ödenmek üzere Genel Kurul tarafından belirlenen üye olma koşullarını sağlayan üyelerdir. 
Bireysel üyelere sağlanan faydalar:
Aşağıda özetlenen faydalar bağlantıdaki sayfada verilmiştir.
– AFCEA, küresel güvenlik misyonunu geliştirmek için, yeni fikir ve düşünceleri, hayati çözümleri ve yenilikçi vizyona sahip kişileri bir araya getirir.
– Her ay SIGNAL Dergisi her üyeye ücretsiz gönderilir. Bu dergi, haberleşme, elektronik, istihbarat ve bilişim sistemleri alanında AFCEA’nın ana profesyonel yayınıdır.
– Üyeler, bilişim teknolojileri, haberleşme, istihbarat ve anayurt güvenliği vb. alanlarda kamu, akademik ve sanayi uzmanlarının dahil olduğu geniş bir ağın parçası olmaktadır.
– Üyeler, AFCEA International ve AFCEA Türkiye’nin düzenlediği ve sponsor olduğu ulusal ve uluslar arası konferans, sempozyum, seminer, sergi vb. etkinliklere katılabilirler.
– Üyeler bulundukları her yerde mevcut olan bir “local AFCEA chapter network”e hemen erişebilirler. Üyeler mesleki gelişim gereksinimleri hakkında bilgi edinmek için düzenlenmiş, şube ve bölgesel faaliyetlerine davet edilirler.
– AFCEA, üyelerine uygun ücretle eğitim ve sertifikasyona sahip olma olanaklarını sağlamak amacıyla, çeşitli Akademik Mükemmeliyet Merkezi (Center of Academic Excellence) ile işbirliği yapmaktadır.
– Üyeler kendi eğitimleri için, AFCEA’nın düzenlediği çeşitli kurslara (Onsite Courses) katılabilirler.
– AFCEA Eğitim Vakfı’nın küçük gruplar halinde geleceğin liderleri için düzenlediği Liderlik Oturumları (Leadership Forum), katılanların samimi bir ortamda, tecrübeli ve yeteneğini kanıtlamış liderleri dinleme ve onlardan çok şey öğrenme olanağı sağlamaktadır.
– AFCEA’nın Ödüller (Awards) ve Burs (scholarship) programları, hem şube hem de uluslar arası seviyede şube ve üyelerin profesyonel ve akademik başarılarının tanıtıldığı etkinlikler olmaktadır.
ÖĞRENCİ ÜYELİĞİ
Öğrencilerin derneğe üyeliğini teşvik amacıyla aidat miktarı ve süresi Genel Kurul tarafından belirlenen üyelik koşullarını sağlayan, tam zamanlı öğrenime devam eden ve herhangi bir geliri (maaşı) olmayan Üyelerdir.
Öğrenci Üyelerin, Genel Kurulda oy kullanma, delege seçilme ve Birlik organlarında görev alma hakları yoktur.
ONURSAL ÜYELİK
Sürekli üyelikte 40 yılını dolduranlar veya 65 yaş üzerinde olup en az 35 yıl sürekli üyeliği bulunanlar Yönetim Kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.
Onursal Üyeler; Genel Kurulda oy kullanamazlar, delege seçilemezler ve birlik organlarında görev alamazlar.
KURUMSAL (ŞİRKET) ÜYELİĞİ
Üye olma koşullarını sağlayan tüm tüzel kişiler Kurumsal (Şirket) Üye olarak tanımlanır.

Kurumsal (Şirket) Üyelik çeşitli büyüklükteki kuruluşlar için geçerlidir. Tüzel kişiler üye olma durumunda, ödeyecekleri aidat miktarına göre AFCEA International Genel Merkezi tarafından belirlenen sayıda personelini üye olarak kaydettirme hakkına sahiptir. Bu üyelerin statüsü “Kurumsal Üye (Şirket Üyesi)” olacaktır.
Her Tüzel Kişi, Genel Kurulda “Kurumsal Üye (Şirket Üyesi)” olarak kaydettirdikleri personeli vasıtasıyla temsil edilir.
Kurumsal (Şirket) Üyeler, Bireysel Üyeler ile aynı haklara sahip olarak, Birlik organlarında görev alabilir, delege seçilebilir ve Genel Kurul’da oy kullanabilir.
Kurumsal (Şirket) üyelerine sağlanan faydalar
Aşağıda özetlenen faydalar bağlantıdaki  sayfada verilmiştir.

– Sürekli değişen küresel güvenlik pazarındaki talepleri karşılayabilmek için AFCEA, küçük, orta ve büyük ölçekli şirketleri bir araya getirerek aralarında iletişim, paylaşım ve işbirliğinin oluşmasını sağlar.

– Bir Kurumsal (Şirket) Üye olarak, karşılıklı fikir, düşünce paylaşımı konusunda daima söz hakkınız bulunmakta ve bir AFCEA avantajı olan düşünce liderliği adı altında bunların gelişmesini sağlayabilirsiniz.
– AFCEA etkinlik ve konferansları, uluslararası ve bölgesel seviyelerde size iletişim (networking) olanakları sağlar.
– Üyeler, derneğin her seviyedeki faaliyetlerine angaje olabilir. Uluslararası, ulusal ve şube seviyesindeki liderlik kadrolarında görev alabilir ve böylece, gidişatı tanımlama, çözümler bulma ve üye gereksinimlerini ifade etmeye yardımcı olabilirler.
– AFCEA’nın markası ve üyelik tabanı Dünya çapında yaygındır. Nereye giderseniz gidin, yerel şubelerimiz kanalıyla ağımıza dahil olabilir ve yerel iş ortamı ve küresel pazarlar ile etkileşim sağlayabilirsiniz.
– Kurumsal (Şirket) üyeliğine aşağıdaki pazarlama indirimleri de dahildir:
* Uluslararası etkinliklerde, sponsor olma ve sergileme yapmada indirim sağlanması.
* AFCEA’nın ana yayın organı olan SIGNAL Dergisinde reklam verme önceliğinin elde edilmesi.
* AFCEA internet sayfasına reklam vermede indirim avantajı.
* SIGNAL Dergisine ücretsiz şirket profilinin dahil edilmesi.
* AFCEA’nın on-line Kurumsal Üye Rehberi kanalıyla, kamu ve sanayi kuruluşları nezdindeki şirket görüntüsünün daha etkin hale getirilmesi.
* AFCEA’nın Kurumsal Üye Rehberindeki güncel listeleri indirimli olarak satın alma.
* AFCEA kanalıyla kurumsal başarıların ücretsiz olarak duyurulması.
* AFCEA’nın, kurumunuz personeline başarılı olmak için gerekli olanakları, ürün ve hizmeti sağlaması.
* Başarılı ve seçkin personelin ödüllü (ücretsiz) kurumsal üye yapılması.
Özel eğitim ve iletişim (networking) amaçlı çalıştaylar ve etkinlikler düzenlenmesi.
* Uluslararası AFCEA etkinliklerine indirimli kayıt ücreti ile katılabilme.
* AFCEA’nın aylık profesyonel yayını olan SIGNAL Dergisi’ne ücretsiz abonelik.
* Dünya çapında birçok şubeler ile yakın ilişkiler kurabilme.
* Bazı iş ürünleri ve hizmet alımlarında üyelere indirim sağlanması.
ÜYELİK AİDATLARI
Her üye (bireysel, öğrenci veya kurumsal) AFCEA International ve AFCEA Türkiye Tüzüklerinde yer alan esaslara göre üyelik aidatını ödemekle yükümlüdür. AFCEA International bireysel üyelik aidatları bağlantıdaki adreste yer almaktadır.
Bireysel Üyelik Aidatları (1 Ekim 2018’den geçerli olarak)

AFCEA International kurumsal üyelik aidatları bağlantıdaki adreste yer almaktadır.

Kurumsal (Şirket) Üyelik Aidatları (1 Ekim 2018’den geçerli olarak)

Ayrıca, AFCEA Türkiye üyesi olmayı arzu eden her üye, üyeliğinin birinci yılında bir defaya mahsus olmak üzere ilk katılım aidatını ve sonraki her yıl için yıllık üyelik yenileme aidatını ödemekle yükümlüdür. AFCEA Türkiye üyelik aidat miktarı, AFCEA Türkiye Genel Kurulu tarafından belirlenir.
AFCEA Türkiye Şube Aidatları:
Bireysel Üyeler (normal ve ömür boyu):
İlk yıl şubeye katılım aidatı 100 TL, sonraki her yıl için şube aidatı 50 TL
Kurumsal (Şirket) Üye Aidatları:
Kurumun büyüklüğüne göre belirlenmiştir. Kurumsal (Şirket) üyeleri için şubeye katılım aidatı ile sonraki yıllık şube aidat miktarları aynıdır
Danışmanlık Şirketleri (5 kurumsal üye) 500 TL
Küçük Ölçekli Şirketler (15 kurumsal üye) 1.500 TL
Orta Ölçekli Şirketler (20 kurumsal üye) 2.000 TL
Büyük Ölçekli Şirketler (30 kurumsal üye) 3.000 TL 
ÜYELİK İŞLEMLERİ
Bireysel Üyelik İşlemleri
– AFCEA’nın BİREYSEL ÜYELİK bağlantısına erişerek üyelik başvurusu formunu (bütün sayfaları) eksiksiz doldurup, üyelik aidatını ödeyiniz.
*** Önemli Not: Preferred Chapter hanesinde Turkiye seçeneği işaretlenmelidir.
– İki ayrı ödeme yöntemi vardır: Çek/Nakit (ABD Doları olarak bir ABD Bankası aracılığıyla) veya Kredi Kartı ile.- Yukarıdaki ilk adımı tamamladıktan sonra, AFCEA International size e-posta ile üyeliğiniz ile ilgili bir fatura (receipt) gönderecektir.
– Faturanın bir kopyasını e-posta ile afcea.turkiye@afcea.org.tr adresine gönderiniz.
– AFCEA Türkiye Yönetimi sizinle temasa geçecek ve size yapmanız gereken diğer işlemleri açıklayarak tamamlamanızı isteyecektir.
– Bunlar, normal ve ömür boyu üyeler (öğrenci ve astsubay üyeler hariç) için şube ilk katılım aidatı ödemesi,
– AFCEA Türkiye üyeliği için hazırlanan üyelik başvuru formunun doldurulması ve üyenin fotoğrafı ile birlikte gönderilmesidir.
Kurumsal Üyelik İşlemleri
– AFCEA’nın KURUMSAL ÜYELİK bağlantısına erişerek Üyelik başvurusu formunu (bütün sayfaları) eksiksiz doldurup, üyelik aidatını ödeyiniz.
*** Önemli Not: Preferred Chapter hanesinde Turkiye seçeneği işaretlenmelidir.
– Üç ayrı ödeme yöntemi vardır: Çek/Nakit (ABD Doları olarak bir ABD Bankası aracılığıyla), Kredi Kartı ile veya AFCEA International’ın banka hesabına transfer ile. (Hesaba transferde banka hesap bilgileri için bizimle temas kurunuz)

– Yukarıdaki ilk adımı tamamladıktan sonra, AFCEA International size e-posta ile üyeliğiniz ile ilgili bir fatura (receipt) gönderecektir.
– Faturanın bir kopyasını, kurumsal (şirket) üyelerinizin kimlikleri ve iletişim bilgilerini içeren listeyi e-posta ile afcea .turkiye@afcea.org.tr adresine gönderiniz.
– AFCEA Türkiye yönetimi sizinle temasa geçecek ve size yapmanız gereken diğer işlemleri açıklayarak tamamlamanızı isteyecektir. Bunlar, kurumsal üyeler için şube ilk katılım aidatı ödemesi, AFCEA Türkiye üyeliği için hazırlanan üyelik başvuru formunun doldurulması ve üye fotoğrafları ile birlikte gönderilmesidir.
AFCEA Türkiye Hesap No
Yapı ve Kredi Bankası (Ostim Şubesi)
IBAN: TR52 0006 7010 0000 0083 5266 38

Bireysel Üyelik Başvuru Formu

Şirket Üyeliği Başvuru Formu

Öğrenci Üyeliği Başvuru Formu