top of page

Birlik İlkeleri

Sloganımız; insanları, fikirleri ve çözümleri küresel olarak birleştirmektir.

AMACIMIZ

Savunma ve anayurt güvenliği ile ilgili bilişim teknolojileri, iletişim, elektronik sistemler ve diğer alanlarda, milli ve uluslararası kamu, akademik ve sanayi kuruluşları arasında, bilgi alışverişini destekleyen müşterek forumlar sağlamaktır.

ÜLKÜMÜZ

Savunma ve anayurt güvenliği ile ilgili bilişim teknolojileri, iletişim, elektronik sistemler ve diğer alanlarda, milli ve uluslar arası kamu kurum ve kuruluşları ile endüstriyel ve akademik çevreler için önde gelen bir birlik olmaktır.

GÖREVİMİZ

Üyeler arasında bilgi alışverişi için etik forumlar sağlamak. Savunma, anayurt güvenliği, bilişim, iletişim ve elektronik teknolojileri alanlarında üyeler ile birlikte ilgili konuları araştırmak ve bilgi birikiminin artırılmasıdır.

DEĞERLERİMİZ

Etiklik: İcra edilen bütün faaliyetlerde en üst seviyede etik olarak davranılır.


Ülküsel Liderlik: Hedef kitlede ülküsel liderlik uygulanması ve her düzeydeki üyelerin bu konuda teşvik edilmesi sağlanır.
 

Bağlılık: Birliğin sürekli iyileştirilmesi ve üyelerimize verilen hizmette iyileştirme sağlanması konusunda daimi gayret gösterilir.
 

Kalite: İcra edilen her şeyin en yüksek kalitede olması sağlanır.
 

Eğitim: Üyelere ve hizmet verilen topluluklarda eğitimi yükseltmek amacıyla mümkün olan her şeyin yapılması hedeflenir.
 

Çeşitlilik: Bütün üyelerimizin ve topluluğumuzun her kesimi, cesaretlendirip, kucaklanarak sürekli olarak yeni üye kazanımı desteklenir.

FAALİYETLERİMİZ

AFCEA Türkiye, yukarıda belirtilen amacı, ülküsü, görevi ve etik değerleri doğrultusunda aşağıdaki konularda çalışmaktadır:

  • Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak.

  • Milli ve uluslar arası seminerler, konferanslar, paneller ve eğitim amaçlı kurslar düzenlemek.

  • Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak.

  • Üyeleri arasında ilişkilerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için sosyal etkinlikler ve toplantılar düzenlemek.

  • Uluslararası faaliyetlere katılmak, bu amaçla diğer AFCEA şube ve kuruluşlar ile birlikte bir etkinlik veya proje üzerinde ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak.

  • AFCEA International ve şubelerinin, ilgili konulardaki etkinlik ve faaliyetlerini desteklemek ve yardımcı olmak.

  • Etkinlik ve faaliyetlerini desteklemek için, yasal mevzuat çerçevesinde gerekli izinleri alarak yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek.

  • Yapılan bağışlar ile öğrencilere eğitim burs yardımı ve olanakları sağlamak.

bottom of page