top of page

Üyelik ve Sınıfları

mavi-üyelik.jpg

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve Birliğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan her gerçek ve tüzel kişi AFCEA Türkiye Birliği’ne üye olma hakkına sahiptir. Üyelik sınıfları ve nitelikleri AFCEA Türkiye Tüzüğü’nün 7nci maddesinde açıklandığı şekliyle; Bireysel, Öğrenci, Onursal ve Kurumsal üyeliklerdir.

BİREYSEL ÜYELİK

Üye olma koşullarını sağlayan tüm gerçek kişiler Bireysel Üye olarak tanımlanır. Bireysel üyeliklerle ilgili açıklamalar alt menüde yer almaktadır.

mavi-öğrenci.jpg
mavi-ödül.jpg
şirket üyeliği.png

ÖĞRENCİ ÜYELİĞİ

Öğrencilerin derneğe üyeliğini teşvik amacıyla aidat miktarı ve süresi Genel Kurul tarafından belirlenen üyelik koşullarını sağlayan, tam zamanlı öğrenime devam eden ve herhangi bir geliri (maaşı) olmayan Üyelerdir.Öğrenci Üyelerin, Genel Kurulda oy kullanma, delege seçilme ve Birlik organlarında görev alma hakları yoktur.

ONURSAL ÜYELİK

Sürekli üyelikte 40 yılını dolduranlar veya 65 yaş üzerinde olup en az 35 yıl sürekli üyeliği bulunanlar Yönetim Kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir. Onursal Üyeler; Genel Kurulda oy kullanamazlar, delege seçilemezler ve birlik organlarında görev alamazlar.

KURUMSAL ÜYELİK
Üye olma koşullarını sağlayan tüm tüzel kişiler Kurumsal (Şirket) Üye olarak tanımlanır. Kurumsal (Şirket) Üyeliği çeşitli büyüklükteki kuruluşlar için geçerlidir. Tüzel kişiler üye olma durumunda, ödeyecekleri aidat miktarına göre AFCEA International Genel Merkezi tarafından belirlenen sayıda personelini üye olarak kaydettirme hakkına sahiptir. Bu üyelerin statüsü “Kurumsal Üye” olacaktır. Kurumsal üyeliklerle ilgili açıklamalar alt menüde yer almaktadır.

bottom of page