top of page

Kurumsal Üyelik

şirket üyeliği.png

Üye olma koşullarını sağlayan tüm tüzel kişiler Kurumsal Üye olarak tanımlanır. Kurumsal Üyelik çeşitli büyüklükteki kuruluşlar için geçerlidir. Tüzel kişiler üye olma durumunda, ödeyecekleri aidat miktarına göre AFCEA International Genel Merkezi tarafından belirlenen sayıda personelini üye olarak kaydettirme hakkına sahiptir. Bu üyelerin statüsü “Kurumsal Üye” olacaktır. Her Tüzel Kişi, Genel Kurulda “Kurumsal Üye (Şirket Üyesi)” olarak kaydettirdikleri personeli vasıtasıyla temsil edilir. Kurumsal Üyeler, Bireysel Üyeler ile aynı haklara sahip olarak, Birlik organlarında görev alabilir, delege seçilebilir ve Genel Kurul’da oy kullanabilir.

 • Sürekli değişen küresel güvenlik pazarındaki talepleri karşılayabilmek için AFCEA, küçük, orta ve büyük ölçekli şirketleri bir araya getirerek aralarında iletişim, paylaşım ve işbirliğinin oluşmasını sağlar.

 • Bir Kurumsal Üye olarak, karşılıklı fikir, düşünce paylaşımı konusunda daima söz hakkınız bulunmakta ve bir AFCEA avantajı olan düşünce liderliği adı altında bunların gelişmesini sağlayabilirsiniz.

 • AFCEA etkinlik ve konferansları, uluslararası ve bölgesel seviyelerde size iletişim (networking) olanakları sağlar.

 • Üyeler, derneğin her seviyedeki faaliyetlerine angaje olabilir. Uluslararası, ulusal ve şube seviyesindeki liderlik kadrolarında görev alabilir ve böylece, gidişatı tanımlama, çözümler bulma ve üye gereksinimlerini ifade etmeye yardımcı olabilirler.

 • AFCEA’nın markası ve üyelik tabanı Dünya çapında yaygındır. Nereye giderseniz gidin, yerel şubelerimiz kanalıyla ağımıza dahil olabilir ve yerel iş ortamı ve küresel pazarlar ile etkileşim sağlayabilirsiniz.

 • AFCEA BrandLink araç kutusu imkanı ile, AFCEA'nın pazarlama, iletişim ve ağ oluşturma gücünü kullanabilirsiniz.

 • Kurumsal üyelere aşağıdaki pazarlama indirimleri de dahildir:

  • Uluslararası etkinliklerde sponsor olma ve sergileme için indirim sağlanması.

  • AFCEA’nın ana yayın organı olan SIGNAL Dergisinde reklam verme önceliğinin elde edilmesi.

  • AFCEA internet sayfasına reklam vermede indirim avantajı.

  • SIGNAL Dergisine ücretsiz şirket profilinin dahil edilmesi.

  • SIGNAL sitesinde ve dergisinde ücretsiz haber yayınlanması.

  • AFCEA’nın on-line Kurumsal Üye Rehberi kanalıyla, kamu ve sanayi kuruluşları nezdindeki şirket görüntüsünün daha etkin hale getirilmesi.

  • AFCEA’nın Kurumsal Üye Rehberindeki güncel listeleri indirimli olarak satın alma.

  • AFCEA kanalıyla kurumsal başarıların ücretsiz olarak duyurulması.

  • AFCEA’nın, kurumunuz personeline başarılı olmak için gerekli olanakları, ürün ve hizmeti sağlaması.

  • Başarılı ve seçkin personelin ödüllü (ücretsiz) kurumsal üye yapılması.

  • Özel eğitim ve iletişim (networking) amaçlı çalıştaylar ve etkinlikler düzenlenmesi.

  • Uluslararası AFCEA etkinliklerine indirimli kayıt ücreti ile katılabilme.

  • AFCEA’nın aylık profesyonel yayını olan SIGNAL Dergisi’ne ücretsiz abonelik.

  • Dünya çapında birçok şubeler ile yakın ilişkiler kurabilme.

  • Bazı iş ürünleri ve hizmet alımlarında üyelere indirim sağlanması.

bottom of page